Skin Concept

Nivelis - fotografia artystyczna

stopklatka.pl

Och Beauty

Summer black dress

Opublikowany 2015/08/28

Pokutuje pogląd, iż latem powinniśmy zakładać ubrania pastelowe. I dla jednych z Was na pewno takie rozwiązanie jest idealne i wygodne. Słońce za oknem świeci, nie mamy dużo czasu więc zakładamy jakąś pastelową sukienkę, buty  i dodatki.

Haunted by the idea that summer we should wear pastel colored clothes. For some of you surely such a solution is ideal and convenient. The sunshine’s through the window do not have much time so we wear a pastel dress, shoes and accessories.

Ossessionato dall'idea che l'estate dovremmo indossare abiti pastello. E per alcuni di voi sicuramente una tale soluzione è ideale e conveniente. Il sole splende attraverso la finestra, non hanno molto tempo e quindi si ipotizza un vestito pastello, scarpe e accessori.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ruby Sparks

Opublikowany 2015/08/23

młody , wrażliwy, genialny to nasz bohater - Calwin.

young, sensitive, brilliant is our hero - Calwin

giovane, sensibile, brillante è il nostro eroe - Calwin

fimweb.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Niebieski kapelusz/ blue hat/cappello blu

Opublikowany 2015/08/18

Nie raz już pisałam o tym, że dodatki zmieniają wygląd naszego zestawu. Jednak do tematu możemy podejść w odwrotny sposób. Zostawmy te same dodatki, zmieńmy sukienkę czy też spódnicę i zobaczcie co z takiego podejścia do komponowania stylizacji wyjdzie.

I not once have written about this, that the additives change the appearance of our set. However, we can approach to the topic in the opposite way. Let's leave the same additives, let's change the dress or skirt and see what this approach to composing styling comes up.

Non una volta hanno scritto su questo, che gli additivi modificare l'aspetto del nostro set. Tuttavia, si può avvicinare al soggetto in modo opposto. Lasciamo gli stessi additivi, cambiamo l'abito o gonna e vedere cosa questo approccio alla composizione styling viene in su.

fot. Kris

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Martwe popołudnie/ Dead afternoon/Morto pomeriggio

Opublikowany 2015/08/11

Autor zawodowo para się nie tylko pisaniem tego typu literatury, jest jednocześnie antropologiem. Mariusz Czubaj podobnie jak wielu innych pisarzy kryminałów najczęściej pracowało lub nadal pracuje w innych zawodach. Czubaj uważa, że to świetnie bo dzięki swoim innym doświadczeniom fabuły ich książek są bardziej „mięsiste”.

Author professionally couple not only writing this type of literature, is also an anthropologist. Mariusz Czubaj like many other writers of crime fiction frequently worked or is still working in other professions. Czubaj thinks it's great because thanks to his other experiences plot their books are more "meaty".

Autore scrivere professionalmente coppia non solo questo tipo di letteratura, è anche un antropologo. Mariusz Czubaj come molti altri scrittori di letteratura poliziesca spesso lavorato o stanno ancora lavorando in altre professioni. Czubaj pensa che sia grande, perché grazie ai suoi altri esperimenti tracciare i loro libri sono più "carnoso".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Beż & granat/ beige & navy/ beige e blu marino

Opublikowany 2015/08/06

Lato sprzyja zdawałoby się takiej łatwej klasyce, na którą składa się jakaś jednokolorowa sukienka i buty. Właściwie nic więcej nie trzeba zakładać, gdy słońce w zenicie obdarza nas ciepłem.

Summer favors such a seemingly easy classics, which consists of a one-color dress and shoes. Actually, you do not need anything else, assuming the sun at its zenith gives us warmth.

Estate favorisce un apparentemente facile classici tali, che consiste in un vestito di un colore e scarpe. In realtà, non c'è bisogno di altro per assumere il sole allo zenit ci dà calore.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Romańskie Strzelno/Roman Strzelno/Strzelno a città romana

Opublikowany 2015/08/01

To maleńkie miasteczko będące częścią europejskiego szlaku św. Jakuba prowadzącego do Sntiago de Compostella swój początek bierze w średniowieczu.

It's a small town as part of the European Route of St. Jacob led to Sntiago de Compostela has its origin in the Middle Ages.

Si tratta di una piccola città come parte della Strada Europea di S. Jacob ha portato a Sntiago de Compostela ha la sua origine nel Medioevo.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Bomber jacket

Opublikowany 2015/07/28

Ten typ kurtki może się szczycić wojskowymi korzeniami. Już w podczas I Wojny światowej nosili ją piloci wojskowi, była produkowana dla Royal Air Force, a w latach ’50 XX wieku dla amerykańskich pilotów. Od dwóch sezonów jest najmodniejszym okryciem. Każdy, lub prawie każdy, pragnie wejść w posiadanie takiego cuda.


This type of jacket can be a proud military root. As early as during World War I, military pilots wore it, was produced for the Royal Air Force, and in the  '50s of the 20th century for the American pilots. For the last two seasons is the most fashionable mantle. Everyone, or almost everyone, wants to come into possession of such miracles.

garderobadobrzezorganizowana.pl

Questo tipo digiacca può essere radici militari fieri. Già durante la prima guerra mondiale che ho indossato i suoi piloti militari, è stato prodotto per la Royal Air Force, e negli anni '50 del XX secolo per i piloti americani. Per le ultime due stagioni è il mantello più alla moda. Tutti, o quasi tutti vogliono venire in possesso di tali miracoli.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Kolor Roku 2015 – Marsala/ Color of the Year 2015 – Marsala/ Colore del 2015 - Marsala

Opublikowany 2015/01/09

Pantone Color Institute analizując poczynania projektantów ogłasza dominujący kolor w modzie na każdy rok kalendarzowy. W tym roku jest nim kolor Marsala. Moim zdaniem dość trudny do noszenia. Gdyby chcieć go opisać to jest to mieszanina burgundu z brązowym.

Pod spodem kilka  zdjęć ze strony Pantone Color Institute, bo łatwiej go pokazać niż opisać.

Pantone Color Institute analazys the movement of the designers and announces the dominant color in fashion for each calendar year. This year it is the color of Marsala. In my opinion, this color is quite difficult to wear. If you want to describe it is a mixture of brown burgundy.

Below there are some pictures from the Pantone Color Institute, because it's easier to show than to describe.

Pantone Color Institute annuncia i progettisti analizzano le azioni del colore dominante nella moda per ogni anno civile. Quest'anno è il colore di Marsala. A mio parere, molto difficile da indossare. Se si voleva descrivere è una miscela di colore marrone bordeaux.

Sotto alcune immagini del Pantone Color Institute, perché è più facile per mostrare che da descrivere.

pantone.com

Przeczytaj pozostałą część wpisu »