Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

Bremen

Opublikowany 2015/09/28

Miasto w północnych Niemczech leżące nad rzeką Wezerą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 787 roku, kiedy to Karol Wielki ustanowił w nim arcybiskupstwo.

The city in northern Germany situated on the River Weser. The first mention of it comes from 787 years when Charlemagne established in the archbishopric.

La città nel nord della Germania, situata sul fiume Weser. La prima menzione di esso proviene da 787 anni quando Carlo Magno stabilito in arcivescovado.

Kiedy tam trafiłam pogoda nie rozpieszczała, siąpił deszczyk i raczej było pochmurnie. Jednak nie przeszkodziło to mi i Agacie w zwiedzaniu niedużego rynku. Tam właśnie króluje pomnik Rolanda, który symbolizuje niezależność miasta. Pierwotnie był on wykonany z drewna i spalony prze jednego z biskupów w 1366. Mieszkańcy przy budowie ratusza w 1404 roku zdecydowali o odbudowania pomnika, z tym że teraz postanowiono wykonać go z kamienia.

When I got there I found the weather was not very pleasant, rainfalls and it was rather cloudy. However, this did not prevent Agata and me from exploring a small market. It was there that reins Roland monument that symbolizes the independence of the city. It was originally made of wood and burned FOR IN one of the bishops in 1366. Residents of the construction of the town hall in 1404 decided to rebuild the monument, except that now it was decided to do it with stone.

Quando sono arrivato ho trovato il tempo non è stato molto piacevole, cade la pioggia ed era piuttosto nuvoloso. Tuttavia, questo non mi e Agata impediscono di esplorare un piccolo mercato. Fu lì che regna Roland monumento che simboleggia l'indipendenza della città. In origine era fatto di legno e bruciato CUI uno dei vescovi in 1366. I residenti della costruzione del municipio nel 1404 ha deciso di ricostruire il monumento, solo che adesso si è deciso di farlo con la pietra.

Budowę gotyckiego ratusza  ukończono w 1410, by 200 lat później dać mu nową fasadę w stylu renesansowym z wielką ilością detali.

The construction of the Gothic town hall was completed in 1410 to 200 years later to give it a new facade in Renaissance style with a great amount of detail.

La costruzione della municipio gotico fu completata nel 1410 a 200 anni più tardi per dare una nuova facciata in stile rinascimentale, con una grande quantità di dettagli.

Kolejnym charakterystycznym punktem jest pomnik muzykantów, będący wizualizacją bohaterów bajki braci Grimm. Przy tym pomników turyści masowo robią sobie zdjęcia, poklepując i przytulając się do zwierzaków. Sam pomnik znajduje się w pobliżu parlamentu.

Another characteristic point is the statue of musicians who are the visualization of the Brothers Grimm fairy tale characters. At the same monuments tourists en masse they take pictures, patting and hugging the animals. The monument is located near the National Assembly.

Un altro punto caratteristico è la statua di musicisti che sono la visualizzazione dei personaggi delle fiabe fratelli Grimm. Allo stesso monumenti turisti in massa prendono le immagini, accarezzando e abbracciando gli animali. Il monumento si trova vicino alla Assemblea Nazionale.

Z gotycką katedrą sąsiaduje nowoczesny (ze szkła i aluminium zbudowany) budynek parlamentu.

With its Gothic cathedral adjacent to the modern (aluminum and glass built) parliament building.

Con la sua cattedrale gotica adiacente al moderno (alluminio e vetro realizzato) Edificio del Parlamento.

Turyści po zwiedzaniu miasta w jednej z restauracji z pewnością znajdą coś dobrego do zjedzenia. Choć torty jakie tu kosztowałam wydawały mi się zbyt suche.

Poza samym centrum są ciągnące się kilometrami tereny parkowe.  Chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na uniwersytecki kampus (Uniwersytet Bremeński), miejsce bardzo dobrze skomunikowane i z dworcem kolejowym i z centrum.

Warto tam zajrzeć na kilka dni.

Tourists visiting the city in one of the restaurants will surely find something good to eat. The cakes, which I’m eating here, seemed to me to be too dry.

In addition to the center are mile-long park areas. I wanted you to draw attention to the university camp (University of Bremen), a place very accessible and the railway station and the city center.

It should look there for a few days.

I turisti che visitano la città in uno dei ristoranti saranno sicuramente trovare qualcosa di buono da mangiare. Mentre le torte che costano qui mi sembrava di essere troppo secca.

Oltre al centro sono le aree parco chilometriche. Volevo di attirare l'attenzione al campus universitario (Università di Brema), un posto molto accessibile e la stazione ferroviaria e il centro della città.

Dovrebbe apparire lì per un paio di giorni.

Gosia