Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

Aby wybrać się w niezapomnianą podróż nie trzeba przemierzać wielu kilometrów (choć można). Czasami wystarczy wyjść z domu. Znajdziecie tu, być może, inspiracje turystyczne z bliższych i dalszych zakątków Polski i świata.

Bremen

Opublikowany 2015/09/28

Miasto w północnych Niemczech leżące nad rzeką Wezerą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 787 roku, kiedy to Karol Wielki ustanowił w nim arcybiskupstwo.

The city in northern Germany situated on the River Weser. The first mention of it comes from 787 years when Charlemagne established in the archbishopric.

La città nel nord della Germania, situata sul fiume Weser. La prima menzione di esso proviene da 787 anni quando Carlo Magno stabilito in arcivescovado.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Romańskie Strzelno/Roman Strzelno/Strzelno a città romana

Opublikowany 2015/08/01

To maleńkie miasteczko będące częścią europejskiego szlaku św. Jakuba prowadzącego do Sntiago de Compostella swój początek bierze w średniowieczu.

It's a small town as part of the European Route of St. Jacob led to Sntiago de Compostela has its origin in the Middle Ages.

Si tratta di una piccola città come parte della Strada Europea di S. Jacob ha portato a Sntiago de Compostela ha la sua origine nel Medioevo.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Lidzbark Warmiński is called as a Cenice of the North/Lidzbark Warmiński è chiamata la Venezia del Nord

Opublikowany 2014/10/16

Lidzbark Warmiński to miasto leżące w dorzeczu Łyny i Symsarny na Warmii. Jego historia sięga 1240 roku, kiedy to znajdujemy wzmiankę o ty, że gród o nazwie Lecbarg został zdobyty przez Krzyżaków.  W 1308 roku otrzymał prawa miejskie, a w latach 1350 – 1795 był siedzibą biskupów warmińskich. Tu właśnie mieszkał Mikołaj Kopernik, gdy pracował nad swoją rewolucyjną teorią, która wstrzymała Słońce, a ruszyła Ziemię. To tutaj w 1749 roku biskup Grabowski odnalazł kronikę Galla Anonima i wydał ją drukiem. To tu, na zamku biskupów mieszkał Ignacy Krasicki, gdzie stworzył swoje najlepsze dzieła. Nawet sam Napoleon odwiedził Lidzbark zaraz po wygranej bitwie, która odbyła się pod Lidzbarkiem.

Lidzbark Warminski is a city located in the basin of Lyna and Symsarna in Warmia. It’s history dates back to 1240, when we find mentions of castle that is called Lecbarg. City was conquered by the Teutonic Knights. In 1308 received city rights, and in the years 1350 to 1795 was the seat of the bishops of Warmia. This is a place where lived Nicolaus Copernicus, when he was working on his revolutionary theory, which stopped the sun and moved the earth.  In 1749 the bishop Grabowski found a chronicle of Gallus Anonymus, and gave her print. In the castle of the bishops lived Ignacy Krasicki, where he wrote his best fairy tale. Even Napoleon himself visited Lidzbark immediately after winning the battle, which took place at Lidzbark.

Lidzbark Warminski è una città situata nel bacino di Lyna e Symsarna in Warmia. La sua storia risale al 1240, quando troviamo menzione di voi che ha chiamato Lecbarg città fu conquistata dai Cavalieri Teutonici. Nel 1308 ha ricevuto i diritti della città, e negli anni 1350-1795 è stata la sede dei vescovi di Warmia. Questo è dove visse Niccolò Copernico, quando stava lavorando alla sua teoria rivoluzionaria, che fermò il sole e si trasferisce la terra. Fu qui che nel 1749 il vescovo Grabowski ha trovato una cronaca di Gallus Anonymus, e ha dato la sua stampa. E 'qui, nel castello dei vescovi vissuto Ignazio Krasicki, dove ha creato le sue opere migliori. Anche Napoleone visitò Lidzbark subito dopo aver vinto la battaglia, che ha avuto luogo presso Lidzbark.

 fot. Gosia

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Park Morskie Oko/ Eye Marine Park

Opublikowany 2014/10/01

Park Morskie Oko znajduje się  na starym Mokotowie, zajmuje 17,9 ha pomiędzy ulicą Puławską a Belwederską. Powstał z inicjatywy Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej w XVIII wieku. Zaprojektował go w stylu romantycznym Szymon Bogumił Zuga. W 1820 cała posiadłość przechodzi w ręce Anny z Tyszkiewiczów Potockiej. Wtedy nosi nazwę Mon coteau (Moje wzgórze).

W XX wieku dolna część Parku została przeznaczona na park rozrywki Promenada. Zabudowania gospodarcze i ogród zostały doszczętnie zniszczone w czasie II Wojny Światowej.

W latach 1962 – 1965 odbudowano park i pałac.

Eye Marine Park is located on the „old” Mokotów, occupies 17.9 acres between Pulawska Street and Belwederska Street. It was created at the initiative of the Izabela Lubomirska from Czartoryski Family, in the XVIII century. It was designed in the romantic style by Szymon Bogumil Zug. In 1820, the entire estate passes into the hands of Anna Potocka from Tyszkiewicz Family. Then park was called Mon Coteau (my hill).

In the XX century the lower part of the all territory of Eye Marine Park has been dedicated to the amusement park called Promenade. Outbuildings, palace and the garden were completely destroyed during World War II.

In the years 1962 - 1965 rebuilt park and palace.

Eye Marine Park è situato sul "vecchio" Mokotów, occupa 17,9 ettari tra Pulawska Strada e Belwederska Strada. E 'stato creato su iniziativa della Izabela Lubomirska da Czartoryski Famiglia, nel XVIII cento. E 'stato progettato nello stile di un romantico da Szymon Bogumil Zug. Nel 1820, l'intera proprietà passa nelle mani di Anna Potocka da Tyszkiewicz Famiglia. Poi parco chiamato coteau Mon (la mia collina).

Nel XX cento la parte inferiore del tutto territorio di Eye Marine Park è stata dedicata al parco di divertimenti chiamato Promenade. Annessi, il palazzo e il giardino sono state completamente distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale.

Negli anni 1962 - 1965 ricostruito parco e del palaz.

fot. Gosia

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Spacer u podnóża Nowego i Starego Miasta/ A walk in the foothills of the New and the Old Town/ Una passeggiata ai piedi della Nuova e Città Vecchia

Opublikowany 2014/09/08

Warszawa jest moim miastem i na dodatek coraz piękniejszym. Lubię takie momenty w życiu miasta, gdy ono pustoszeje i staje się takie bardziej moje, takie z lat mojego dzieciństwa.

Jednak zazwyczaj tętni ono życiem. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do mego miasta w celach turystycznych. I to także lubię, bo jest wiele ciekawych i pięknych miejsc do zobaczenia.

Warsaw is my city and in addition it is more and more beautiful. I like those moments in the life of the city, when it empties and becomes the more mine, so I remember the years and climate of my childhood.

But usually it lives. More and more people come to my city as  tourists. I also like it because there are many interesting and beautiful places to go and see.

Varsavia è la mia città e in aggiunta sempre più bella. Mi piacciono quei momenti della vita della città, dove si svuota e diventa il più mia, così gli anni della mia infanzia.

Ma di solito è brulicante di vita. Sempre più persone vengono in città come turista. Mi piace anche perché ci sono molti luoghi interessanti e belle da vedere.

fot. Gosia & Krzysztof

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Beskid villages/villaggi Beskid

Opublikowany 2014/08/04

Beskidzkie wsie – Lanckorona

Jeśli chcecie przenieść się w czasie, odwiedźcie Lanckoronę. Jest to przepiękna, malowniczo położona wieś w województwie małopolskim niedaleko Wadowic. Co w niej takiego niezwykłego? Po pierwsze oryginalna drewniana zabudowa rynku z drugiej połowy XIX wieku, niepowtarzalne krajobrazy, a przede wszystkim cisza i spokój dające możliwość realnego wypoczynku. 

If you want to travel in time, visit Lanckorona (in Poland). It is a beautiful, picturesque village located in the Malopolska province near Wadowice. What's so unusual about it? At first, the original wooden buildings  build in the second half of the nineteenth century, unique landscapes, and above all, peace and quiet with the possibility of real rest.

Se si desidera spostare nel tempo, visitare Lanckorona (in Polonia). Si tratta di un bellissimo e pittoresco villaggio situato nella provincia Malopolska vicino a Wadowice. Cosa c'è di così insolito? In primo le costruzioni in legno originali commercializzare a partire dalla seconda metà del XIX secolo, paesaggi unici, e, soprattutto, la pace e la tranquillità per la possibilità di vero riposo.

Fotorelacja poniżej. Photostroy below. Fotostoria sotto.

fot. Monika

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ogród Krasińskich

Opublikowany 2014/06/04
To miejsce założone w  1676 roku, dla publiczności udostepnione niemalże 100 lat później.
fot. mój syn Stanisław
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Piechotą po Beskidach

Opublikowany 2014/05/06

Majowy weekend co prawda za nami, ale i tak chciałabym przedstawić Wam propozycję aktywnego wypoczynku, wszak przed nami wakacje. Dziś trochę o Beskidzie Małym.

fot. Monika

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Noworoczna podróż w czasie

Opublikowany 2014/01/01

Pierwszy dzień Nowego Roku jest takim momentem dla wielu z nas, w którym robimy podsumowania minionego roku, ale też planujemy w ogólnym zarysie, Nowy Rok. Stawiamy sobie cele.... Pamiętejcie by nie zapełniać swego kalendarza już dziś po brzegi, zostawcie sobie miejsce na niespodzianki. A przede wszystkim bawcie się dobrze w Nowym 2014 Roku.

Gosia

Nika zaprasza nas dziś w fantastyczną podróż w czasie  .....

fot. z albumu Niki

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

W Tajlandii jest inaczej ...

Opublikowany 2013/11/25

Dziś znów zapraszam do tego egzotycznego miejsca na ziemi, miejsca pełnego kontrastów architektonicznych i postaw ludzkich. Dziś trochę więcej właśnie o ludziach.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »