Gosia

Kobieta spełniona? raczej spełniająca swoje marzenia. Założycielka niniejszego serwisu. Lubię być szczęśliwa, więc smakuję życia co dnia...

Znajdziesz tutaj propozycje stylistyczne. Nigdy to nie będzie coś co musisz mieć czy założyć. Zawsze będą tu pomysły, które możesz wykorzystać by dopasować je do swojego własnego stylu.

Świąteczne propozycje (2)

Opublikowany 2015/12/24

Tegoroczne święta bez śniegu, z wysokimi temperaturami … a może żółta sukienka na Wigilijną Wieczerzę?

This Christmas is without snow, with high temperatures ...  maybe yellow dress on Christmas Eve Supper?

Questo Natale senza neve, con temperature elevate ... o forse abito giallo su Vigilia di Natale Cena?

fot. Stanisław

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Świąteczne propozycje (1)

Opublikowany 2015/12/23

Drodzy czytelnicy, ostatnio nadmiar obowiązków zawodowych spowodował, że posty ukazują się niezwykle rzadko. Obiecuję poprawę ..

Dear readers, recently many professional duties have made that posts have been showing up very rarely. I promise improvement..

Cari lettori, di recente molti doveri professionali ha fatto sì che i messaggi appaiono molto raramente. Prometto miglioramento ..

fot. Stanisław

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Summer black dress

Opublikowany 2015/08/28

Pokutuje pogląd, iż latem powinniśmy zakładać ubrania pastelowe. I dla jednych z Was na pewno takie rozwiązanie jest idealne i wygodne. Słońce za oknem świeci, nie mamy dużo czasu więc zakładamy jakąś pastelową sukienkę, buty  i dodatki.

Haunted by the idea that summer we should wear pastel colored clothes. For some of you surely such a solution is ideal and convenient. The sunshine’s through the window do not have much time so we wear a pastel dress, shoes and accessories.

Ossessionato dall'idea che l'estate dovremmo indossare abiti pastello. E per alcuni di voi sicuramente una tale soluzione è ideale e conveniente. Il sole splende attraverso la finestra, non hanno molto tempo e quindi si ipotizza un vestito pastello, scarpe e accessori.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Niebieski kapelusz/ blue hat/cappello blu

Opublikowany 2015/08/18

Nie raz już pisałam o tym, że dodatki zmieniają wygląd naszego zestawu. Jednak do tematu możemy podejść w odwrotny sposób. Zostawmy te same dodatki, zmieńmy sukienkę czy też spódnicę i zobaczcie co z takiego podejścia do komponowania stylizacji wyjdzie.

I not once have written about this, that the additives change the appearance of our set. However, we can approach to the topic in the opposite way. Let's leave the same additives, let's change the dress or skirt and see what this approach to composing styling comes up.

Non una volta hanno scritto su questo, che gli additivi modificare l'aspetto del nostro set. Tuttavia, si può avvicinare al soggetto in modo opposto. Lasciamo gli stessi additivi, cambiamo l'abito o gonna e vedere cosa questo approccio alla composizione styling viene in su.

fot. Kris

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Beż & granat/ beige & navy/ beige e blu marino

Opublikowany 2015/08/06

Lato sprzyja zdawałoby się takiej łatwej klasyce, na którą składa się jakaś jednokolorowa sukienka i buty. Właściwie nic więcej nie trzeba zakładać, gdy słońce w zenicie obdarza nas ciepłem.

Summer favors such a seemingly easy classics, which consists of a one-color dress and shoes. Actually, you do not need anything else, assuming the sun at its zenith gives us warmth.

Estate favorisce un apparentemente facile classici tali, che consiste in un vestito di un colore e scarpe. In realtà, non c'è bisogno di altro per assumere il sole allo zenit ci dà calore.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Bomber jacket

Opublikowany 2015/07/28

Ten typ kurtki może się szczycić wojskowymi korzeniami. Już w podczas I Wojny światowej nosili ją piloci wojskowi, była produkowana dla Royal Air Force, a w latach ’50 XX wieku dla amerykańskich pilotów. Od dwóch sezonów jest najmodniejszym okryciem. Każdy, lub prawie każdy, pragnie wejść w posiadanie takiego cuda.

This type of jacket can be a proud military root. As early as during World War I, military pilots wore it, was produced for the Royal Air Force, and in the  '50s of the 20th century for the American pilots. For the last two seasons is the most fashionable mantle. Everyone, or almost everyone, wants to come into possession of such miracles.

garderobadobrzezorganizowana.pl

Questo tipo di giacca può essere radici militari fieri. Già durante la prima guerra mondiale che ho indossato i suoi piloti militari, è stato prodotto per la Royal Air Force, e negli anni '50 del XX secolo per i piloti americani. Per le ultime due stagioni è il mantello  più alla moda. Tutti, o quasi tutti vogliono venire in possesso di tali miracoli.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Buty, buciki…/boots, shoes, heels …/stivali, scarpa, tacchi …

Opublikowany 2015/05/30

… zwłaszcza te na obcasie, niezastąpione w mojej garderobie. Moi bliscy pytają ile par jeszcze chcesz kupić? Ja nigdy się nie zastanawiam nad pytaniem ile? Ja zupełnie wzrokowo „zakochuje się” w jakiejś parze i zwykle ja kupuję.

especially those high heels, indispensable in my wardrobe. My relatives ask, how many couples still want to buy? I never wonder about the question how many? I quite visually "fall in love"  and usually I buy it.

soprattutto quei tacchi alti, indispensabili nel mio guardaroba. I miei parenti chiedono quante coppie ancora voglia di comprare? Non ho mai chiedo sulla questione quante copie? Ho molto visivamente "si innamora" in qualche al vapore e di solito lo compro.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Geometrycznie/ geometrically/ geometricamente

Opublikowany 2015/05/24

modne obecnie wzory geometryczne nie są jakąś nowością, lata ’60 XX wieku czerpały z nich garściami. Obecny sezon także je lansuje.

currently fashionable geometric patterns are not a novelty, 60s of the twentieth century drew handfuls of them. Current season as it launches.

attualmente motivi geometrici di moda non sono una novità, anni '60 del XX secolo ha attirato manciate di loro. Stagione in corso, come si lancia.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Grochy/polka dot/a pois

Opublikowany 2015/05/14

Wprawa do Filharmonii jest przeżyciem nie tylko muzycznym, dla mnie jest też okazją do innego, naprawdę eleganckiego wyglądu.

Skill Philharmonic is not only a musical experience, for me it is also an opportunity for another, truly elegant appearance.

Abilità Filarmonica non è solo un'esperienza musicale, per me è anche l'occasione per un altro, l'aspetto davvero elegante.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Co na głowę?/ What's on your head?/ Cosa c'è nella tua testa?

Opublikowany 2015/04/11

Trudno jest dobrać twarzowe nakrycia na głowę. Jak wiecie ja kocham kapelusze i te mniejsze i te większe. Świetnie się w nich czuję i wszystkich namawiam do noszenia ich.

It is difficult to choose your hairstyle. As you know I love hats and the smaller and the larger ones. They had a great feel and all of you I the urge to wear them.

È difficile scegliere il copricapo facciale. Come sapete amo cappelli e più piccoli e quelli più grandi. Avevano una sensazione di grande e tutta la voglia di indossarli.

fot. Staś

Przeczytaj pozostałą część wpisu »